Privacy Policy

1. Cookies?

SCV De Teutepeuters maakt GEEN gebruik van cookies.

2. Mijn gegevens?

Indien u als gebruiker er voor kiest uw contactgegevens aan SCV De Teutepeuters te verstrekken worden deze met uiterste zorg behandeld en niet gedeeld met derden.

3. Bescherming

Omdat SCV De Teutepeuters de bescherming van de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens zeer belangrijk vindt worden deze veilig binnen eigen beheer opgeslagen en enkel door SCV De Teutepeuters gebruikt om diensten aan te leveren waar de gebruiker uitdrukkelijk voor gekozen heeft. De persoonsgegevens worden minimaal 1 jaar bewaard.

4. Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht op toegang tot de gegevens, evenals het recht op informatie betreffende de bewaring en het gebruik van deze gegevens. De betrokkene heeft ook recht op verbetering en verwijdering van de gegevens, alsook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing, geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Daarenboven heeft de betrokkene het recht om zijn gegevens in een gangbare elektronische vorm op te vragen. De betrokkene kan zich voor het hogergenoemde wenden tot SCV De Teutepeuters, bereikbaar via info@teutepeuters.be

5. Minderjarigen

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die SCV De Teutepeuters aanbiedt, dient de gebruiker 16 jaar of ouder te zijn.

6. Toestemming

De toestemming gaat van kracht wanneer de gebruiker zijn gegevens juist aan SCV De Teutepeuters verstrekt en akkoord gaat met het hierboven beschreven beleid.